Kopspekt.az . .

tarix. konspekt.az Əziz dostlar! Vaxtilər tarix.info kimi fəaliyyətə başlayan saytımız, daha sonra tarix.0101.az kimi davam etmişdir....

ONLİNE dərs (5) . .

5-ci siniflərlə KARANTİNDƏ keçirdiyimiz sonuncu dərsimiz. Yeni tanışlığa görə sevindim, lakin eyni zamanda ayrılmamız üçün də üzüldüm....

Distant dərs-6 . .

Əziz 6-cılar! Sabah (2 aprel 2020) saat 18-oo-da "Atropatenaın qonşu dövlətlərlə münasibəti" mövzusunda ZOOM proqramı ilə növbəti ONLİNE...

Distant dərs-8 . .

Tarix fənni üzrə məktəblilərə online dərslərimiz davam edir. Növbədə 8-lərdir. "İngiltərədə parlamentli monarxiyanın qurulması" mövzusunda...