Ağqoyunlu dövləti . .

Ağqoyunlu dövləti beynəlxalq ticarət əlaqələrini və ipək ticarətini yaxşılaşdırmaq, müasir silahlara sahib olmaq üçün Avropa dövlətləri ilə...

Tariximiz..... . .

 II Rusiya-Qacar savaşının gedişində - 1827-ci ilin yazında çar I Nikolay Qafqaz xalqlarına qarşı vəhşiliyi ilə ad çıxartmış Yermolovu...

Qızılbaşlar . .

 Azərbaycana еtdiyi sоnuncu yürüş zamanı Əmir Tеymur Şеyх Səfinin məqbərəsini ziyarət еtmiş, abadlaşdırmışdı. Bеyləqan şəhərinin...

IREVAN XANLIGI . .

 Hörmətli istifadəçilər ! Sizlərə əzəli Azərbaycan torpağı olan İrəvan haqqında iki video təqdim edirəm. Olduqca maraqlıdır. Məktəbdə...

Misgerlik . .

 Bu sənəti XVII- XVIII əsrin sənətkarları  yaradib-yasatmıslar. indi ise mən XXI əsrde bu sənəti davam etdirirəm.  [b][/b]...

Bakı xanlığı . .

  XVIII əsrin 40-cı illərində yaranmış Bakı xanlığı Quba, Şamaxı və Cavad xanlıqları ilə həmsərhəd olmuşdur. Xanlığın əsası I Mirzə...