Kopspekt.az . .

tarix. konspekt.az Əziz dostlar! Vaxtilər tarix.info kimi fəaliyyətə başlayan saytımız, daha sonra tarix.0101.az kimi davam etmişdir....

Qızılbaşlar . .

Bu kitab Azərbaycan xalqının tarixinin ən parlaq və möhtəşəm dövrünə, I Şah İsmayıl Xətayinin yaratdığı Səfəvilər və yaxud Qızılbaşlar...

"Tarix" I Kitab . .

"Tarixin atası" sayılan Herodotun 9 kitabdan ibarət "Tarix" əsərində Yunan-İran müharibələrindən, habelə qədim dünyanın bir sıra...