TEST-Azərbaycan tarixi-6 . .

Əziz müəllimlər! Abituriyentlər və şagirdlər! Sizlərə Qafqaz gimnaziyasının müəllimləri tərəfindən paylaşılan 6-cı sinif Azərbaycan tarixi...

Testlər-Qədim dünya . .

Əziz müəllimlər! Abituriyentlər və şagirdlər! Sizlərə müəllim həmkarları tərəfindən paylaşılan Qədim dünya tarixi dərsliyindən tərtib...

Sınaq-VIII sinif . .

1*AZƏRBAYCANA MONQOLLLARIN BİRİNCİ YÜRÜŞÜNDƏN FƏRQLİ OLARAQ XARƏZMŞAH CƏLALƏDDİN: A)atabəylər dövlətini vassal vəziyyətinə salmışdır ...