MİRZƏ KAZIM BƏY

MİRZƏ KAZIM BƏYMİRZƏ KAZIM BƏY 

AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ İÇƏRİSİNDƏ MİRZƏ KAZIM BƏYİN XÜSUSİ YERİ VAR.O, 19-CU YÜZİLLİYİN DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİMLƏRİNDƏN BİRİDİR.MİRZƏ KAZIM BƏYİN ƏSL ADI MƏHƏMMƏD ƏLİDİR.ATASI HACI QASIM DƏRBƏNDDƏ DİNİ İDARƏNİN BAŞÇISI İDİ.
MİRZƏ KAZIM UŞAQLIQDAN MÜKƏMMƏL TƏHSİL ALMIŞDI.ƏRƏB DİLİNİ,QURANI ÖYRƏNMİŞDİ.HƏLƏ ON YEDDİ YAŞINDA İKƏN ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASINA DAİR KİTAB YAZMIŞDI.
RUSİYADA ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ XALQLARININ DİLLƏRİNİN QAYDA-QANUNLARI HAQQINDA İLK ƏSƏRİ MİRZƏ KAZIM BƏY YAZMIŞDI.BELƏLİKLƏ O, RUSİYADA YENİ BİR ELM SAHƏSİNİN - ŞƏRQŞÜNASLIĞIN ƏSASINI QOYDU. BÖYÜK AZƏRBAYCAN ALİMİ MİRZƏ KAZIM BƏY RUSİYA ŞƏRQŞÜNASLIĞININ BANİSİDİR.
MİRZƏ KAZIM BƏY İSLAM DİNİNƏ AİD ƏSƏR DƏ YAZMIŞDIR.ƏSƏRİN ÇAP OLUNMASINA RUSİYANIN MAARİF NAZİRİ İCAZƏ VERMİR,BÖYÜK ALİMİ NAHAQ YERƏ İNCİDİİRDİ.GUYA, MİRZƏ KAZIM BƏY BU ƏSƏRİ İLƏ İSLAMI TƏBLİĞ EDİR, ONU YAYIR.BUNA GÖRƏ DƏ DAHİ ALİM ƏSƏRİN AYRI-AYRI HİSSƏLƏRİNİ İNGİLİS VƏ FRANSIZ DİLLƏRİNƏ TƏRCÜMƏ EDİB , LONDON VƏ PARİSDƏ ÇAP ETDİRİR.ANCAQ BUNDAN SONRA ONUN RUSİYADA ÇAP OLUNMASINA İCAZƏ VERİLİR.
MİRZƏ KAZİM BƏYİN DEMƏK OLAR Kİ, BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ İNGİLİS,FRANSIZ DİLLƏRİNƏ TƏRCÜMƏ OLUNMUŞ ,LONDONDA VƏ PARİSDƏ ÇAP EDİLMİŞDİ.BUNA GÖRƏ DƏ MİRZƏ KAZIM BƏYİ XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ YAXŞI TANIYIRDILAR.O, BİR ÇOX BAŞQA ÖLKƏLƏRİN ELMLƏR AKEDEMİYALARI VƏ ELMİ CƏMİYYƏTLƏRİNƏ ÜZV SEÇİLMİŞDİ.MİRZƏ KAZIM BƏY ÜÇ DƏFƏ RUSİYA ELMLƏR AKEDEMİYASININ YÜKSƏK MÜKAFATINA – DEMİDOV MÜKAFATINA LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜ. İNGİLTƏRƏ KRALİÇASI MİRZƏ KAZIM BƏYİ QIZIL MEDALLA MÜKAFATLANDIRMIŞDI.
MİRZƏ KAZIM BƏYİN TARİXÇİ KİMİ FƏALİYYƏTİ DƏ DİQQƏTƏLAYİQDİR. O, ƏRƏB,FARS,AZƏRBAYCAN,QAFQAZ,MƏRKƏZİ ASİYA XALQLARININ QƏDİM VƏ ORTA ƏSR TARİXİNƏ AİD ƏSƏRLƏR YAZMIŞDIR.BÖYÜK ALİM BU ƏSƏRLƏRİ İLƏ RUSİYADA TARİX ELMİNİN İNKİŞAFINDA MÜHÜM ROL OYNAMIŞDI.
MİRZƏ KAZIM BƏY VƏFAT EDƏRKƏN MATƏM MİTİNQİNİ AÇAN RUSİYANIN MAARİF NAZİRİ ONUN VƏFATINI "BÖYÜK İTKİ” ADLANDIRMIŞDI.
BÖYÜK ALİM ÖMRÜ BOYU AZƏRBAYCANDAN UZAQLARDA OLSA DA,VƏTƏNİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİ HEÇ VAXT ÜZMƏMİŞDİ.MİRZƏ KAZIM BƏY NİZAMİNİN,ABBASQULU AĞA BAKIXANOVUN,MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏNİN YARADICILIĞINI YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRMİŞDİ.ƏRƏB ƏLİFBASININ DƏYİŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏSİNDƏ MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ İLƏ HƏMFİKİR OLMUŞ,ONU MÜDAFİƏ ETMİŞDİ. BUNDAN BAŞQA, DİLİMİZİN İLK ELMİ QRAMMATİKASINI MİRZƏ KAZIM BƏY YAZMIŞDIR. MİRZƏ KAZIM BƏY AZƏRBAYCAN XALQINI HƏR YERDƏ LƏYAQƏTLƏ TƏMSİL ETMİŞDİ.ONU DÜNYA XALQLARINA TANIITMAQ ÜÇÜN YORULMADAN ÇALIŞMIŞDI. XALQIMIZIN ŞÖHRƏTİNİ DAHA DA ARTIRMIŞDI. ONUN BU YOLDAKI ZƏHMƏTİ NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ OLMUŞ VƏ OLACAQDIR.XALQIMIZ BÜTÜN RUSİYADA ŞƏRQŞÜNASLIQ ELMİNİ YARATMIŞ BÖYÜK ALİM MİRZƏ KAZIM BƏYLƏ FƏXR EDİR.


YÜKLƏYİB BAXIN
Yükləmək ücün qeydiyyatdan keçin!Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 11 mart 2015 12:51
  RƏYLƏRİ GÖZLƏYİRƏM. fellow

  --------------------

 2. 13 mart 2015 15:19
  Tesekkurler meqaleye gore! winked

  --------------------

 3. 15 mart 2015 11:09
  MİRZƏ KAZIM BƏY

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ İÇƏRİSİNDƏ MİRZƏ KAZIM BƏYİN XÜSUSİ YERİ VAR.O, 19-CU YÜZİLLİYİN DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİMLƏRİNDƏN BİRİDİR.MİRZƏ KAZIM BƏYİN ƏSL ADI MƏHƏMMƏD ƏLİDİR.ATASI HACI QASIM DƏRBƏNDDƏ DİNİ İDARƏNİN BAŞÇISI İDİ.
  MİRZƏ KAZIM UŞAQLIQDAN MÜKƏMMƏL TƏHSİL ALMIŞDI.ƏRƏB DİLİNİ,QURANI ÖYRƏNMİŞDİ.HƏLƏ ON YEDDİ YAŞINDA İKƏN ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASINA DAİR KİTAB YAZMIŞDI.
  RUSİYADA ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ XALQLARININ DİLLƏRİNİN QAYDA-QANUNLARI HAQQINDA İLK ƏSƏRİ MİRZƏ KAZIM BƏY YAZMIŞDI.BELƏLİKLƏ O, RUSİYADA YENİ BİR ELM SAHƏSİNİN - ŞƏRQŞÜNASLIĞIN ƏSASINI QOYDU. BÖYÜK AZƏRBAYCAN ALİMİ MİRZƏ KAZIM BƏY RUSİYA ŞƏRQŞÜNASLIĞININ BANİSİDİR.
  MİRZƏ KAZIM BƏY İSLAM DİNİNƏ AİD ƏSƏR DƏ YAZMIŞDIR.ƏSƏRİN ÇAP OLUNMASINA RUSİYANIN MAARİF NAZİRİ İCAZƏ VERMİR,BÖYÜK ALİMİ NAHAQ YERƏ İNCİDİİRDİ.GUYA, MİRZƏ KAZIM BƏY BU ƏSƏRİ İLƏ İSLAMI TƏBLİĞ EDİR, ONU YAYIR.BUNA GÖRƏ DƏ DAHİ ALİM ƏSƏRİN AYRI-AYRI HİSSƏLƏRİNİ İNGİLİS VƏ FRANSIZ DİLLƏRİNƏ TƏRCÜMƏ EDİB , LONDON VƏ PARİSDƏ ÇAP ETDİRİR.ANCAQ BUNDAN SONRA ONUN RUSİYADA ÇAP OLUNMASINA İCAZƏ VERİLİR.
  MİRZƏ KAZİM BƏYİN DEMƏK OLAR Kİ, BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ İNGİLİS,FRANSIZ DİLLƏRİNƏ TƏRCÜMƏ OLUNMUŞ ,LONDONDA VƏ PARİSDƏ ÇAP EDİLMİŞDİ.BUNA GÖRƏ DƏ MİRZƏ KAZIM BƏYİ XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ YAXŞI TANIYIRDILAR.O, BİR ÇOX BAŞQA ÖLKƏLƏRİN ELMLƏR AKEDEMİYALARI VƏ ELMİ CƏMİYYƏTLƏRİNƏ ÜZV SEÇİLMİŞDİ.MİRZƏ KAZIM BƏY ÜÇ DƏFƏ RUSİYA ELMLƏR AKEDEMİYASININ YÜKSƏK MÜKAFATINA – DEMİDOV MÜKAFATINA LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜ. İNGİLTƏRƏ KRALİÇASI MİRZƏ KAZIM BƏYİ QIZIL MEDALLA MÜKAFATLANDIRMIŞDI.
  MİRZƏ KAZIM BƏYİN TARİXÇİ KİMİ FƏALİYYƏTİ DƏ DİQQƏTƏLAYİQDİR. O, ƏRƏB,FARS,AZƏRBAYCAN,QAFQAZ,MƏRKƏZİ ASİYA XALQLARININ QƏDİM VƏ ORTA ƏSR TARİXİNƏ AİD ƏSƏRLƏR YAZMIŞDIR.BÖYÜK ALİM BU ƏSƏRLƏRİ İLƏ RUSİYADA TARİX ELMİNİN İNKİŞAFINDA MÜHÜM ROL OYNAMIŞDI.
  MİRZƏ KAZIM BƏY VƏFAT EDƏRKƏN MATƏM MİTİNQİNİ AÇAN RUSİYANIN MAARİF NAZİRİ ONUN VƏFATINI "BÖYÜK İTKİ” ADLANDIRMIŞDI.
  BÖYÜK ALİM ÖMRÜ BOYU AZƏRBAYCANDAN UZAQLARDA OLSA DA,VƏTƏNİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİ HEÇ VAXT ÜZMƏMİŞDİ.MİRZƏ KAZIM BƏY NİZAMİNİN,ABBASQULU AĞA BAKIXANOVUN,MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏNİN YARADICILIĞINI YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRMİŞDİ.ƏRƏB ƏLİFBASININ DƏYİŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏSİNDƏ MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ İLƏ HƏMFİKİR OLMUŞ,ONU MÜDAFİƏ ETMİŞDİ. BUNDAN BAŞQA, DİLİMİZİN İLK ELMİ QRAMMATİKASINI MİRZƏ KAZIM BƏY YAZMIŞDIR. MİRZƏ KAZIM BƏY AZƏRBAYCAN XALQINI HƏR YERDƏ LƏYAQƏTLƏ TƏMSİL ETMİŞDİ.ONU DÜNYA XALQLARINA TANIITMAQ ÜÇÜN YORULMADAN ÇALIŞMIŞDI. XALQIMIZIN ŞÖHRƏTİNİ DAHA DA ARTIRMIŞDI. ONUN BU YOLDAKI ZƏHMƏTİ NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ OLMUŞ VƏ OLACAQDIR.XALQIMIZ BÜTÜN RUSİYADA ŞƏRQŞÜNASLIQ ELMİNİ YARATMIŞ BÖYÜK ALİM MİRZƏ KAZIM BƏYLƏ FƏXR EDİR

 4. 16 mart 2015 16:22
  Sitat: H.O.S.T ALLIANCE
  Tesekkurler meqaleye gore! winked

  Saqol winked

  --------------------

 5. 20 mart 2015 16:17
  Sitat: nuray01
  MİRZƏ KAZIM BƏY

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ İÇƏRİSİNDƏ MİRZƏ KAZIM BƏYİN XÜSUSİ YERİ VAR.O, 19-CU YÜZİLLİYİN DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİMLƏRİNDƏN BİRİDİR.MİRZƏ KAZIM BƏYİN ƏSL ADI MƏHƏMMƏD ƏLİDİR.ATASI HACI QASIM DƏRBƏNDDƏ DİNİ İDARƏNİN BAŞÇISI İDİ.
  MİRZƏ KAZIM UŞAQLIQDAN MÜKƏMMƏL TƏHSİL ALMIŞDI.ƏRƏB DİLİNİ,QURANI ÖYRƏNMİŞDİ.HƏLƏ ON YEDDİ YAŞINDA İKƏN ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASINA DAİR KİTAB YAZMIŞDI.
  RUSİYADA ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ XALQLARININ DİLLƏRİNİN QAYDA-QANUNLARI HAQQINDA İLK ƏSƏRİ MİRZƏ KAZIM BƏY YAZMIŞDI.BELƏLİKLƏ O, RUSİYADA YENİ BİR ELM SAHƏSİNİN - ŞƏRQŞÜNASLIĞIN ƏSASINI QOYDU. BÖYÜK AZƏRBAYCAN ALİMİ MİRZƏ KAZIM BƏY RUSİYA ŞƏRQŞÜNASLIĞININ BANİSİDİR.
  MİRZƏ KAZIM BƏY İSLAM DİNİNƏ AİD ƏSƏR DƏ YAZMIŞDIR.ƏSƏRİN ÇAP OLUNMASINA RUSİYANIN MAARİF NAZİRİ İCAZƏ VERMİR,BÖYÜK ALİMİ NAHAQ YERƏ İNCİDİİRDİ.GUYA, MİRZƏ KAZIM BƏY BU ƏSƏRİ İLƏ İSLAMI TƏBLİĞ EDİR, ONU YAYIR.BUNA GÖRƏ DƏ DAHİ ALİM ƏSƏRİN AYRI-AYRI HİSSƏLƏRİNİ İNGİLİS VƏ FRANSIZ DİLLƏRİNƏ TƏRCÜMƏ EDİB , LONDON VƏ PARİSDƏ ÇAP ETDİRİR.ANCAQ BUNDAN SONRA ONUN RUSİYADA ÇAP OLUNMASINA İCAZƏ VERİLİR.
  MİRZƏ KAZİM BƏYİN DEMƏK OLAR Kİ, BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ İNGİLİS,FRANSIZ DİLLƏRİNƏ TƏRCÜMƏ OLUNMUŞ ,LONDONDA VƏ PARİSDƏ ÇAP EDİLMİŞDİ.BUNA GÖRƏ DƏ MİRZƏ KAZIM BƏYİ XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ YAXŞI TANIYIRDILAR.O, BİR ÇOX BAŞQA ÖLKƏLƏRİN ELMLƏR AKEDEMİYALARI VƏ ELMİ CƏMİYYƏTLƏRİNƏ ÜZV SEÇİLMİŞDİ.MİRZƏ KAZIM BƏY ÜÇ DƏFƏ RUSİYA ELMLƏR AKEDEMİYASININ YÜKSƏK MÜKAFATINA – DEMİDOV MÜKAFATINA LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜ. İNGİLTƏRƏ KRALİÇASI MİRZƏ KAZIM BƏYİ QIZIL MEDALLA MÜKAFATLANDIRMIŞDI.
  MİRZƏ KAZIM BƏYİN TARİXÇİ KİMİ FƏALİYYƏTİ DƏ DİQQƏTƏLAYİQDİR. O, ƏRƏB,FARS,AZƏRBAYCAN,QAFQAZ,MƏRKƏZİ ASİYA XALQLARININ QƏDİM VƏ ORTA ƏSR TARİXİNƏ AİD ƏSƏRLƏR YAZMIŞDIR.BÖYÜK ALİM BU ƏSƏRLƏRİ İLƏ RUSİYADA TARİX ELMİNİN İNKİŞAFINDA MÜHÜM ROL OYNAMIŞDI.
  MİRZƏ KAZIM BƏY VƏFAT EDƏRKƏN MATƏM MİTİNQİNİ AÇAN RUSİYANIN MAARİF NAZİRİ ONUN VƏFATINI "BÖYÜK İTKİ” ADLANDIRMIŞDI.
  BÖYÜK ALİM ÖMRÜ BOYU AZƏRBAYCANDAN UZAQLARDA OLSA DA,VƏTƏNİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİ HEÇ VAXT ÜZMƏMİŞDİ.MİRZƏ KAZIM BƏY NİZAMİNİN,ABBASQULU AĞA BAKIXANOVUN,MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏNİN YARADICILIĞINI YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRMİŞDİ.ƏRƏB ƏLİFBASININ DƏYİŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏSİNDƏ MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ İLƏ HƏMFİKİR OLMUŞ,ONU MÜDAFİƏ ETMİŞDİ. BUNDAN BAŞQA, DİLİMİZİN İLK ELMİ QRAMMATİKASINI MİRZƏ KAZIM BƏY YAZMIŞDIR. MİRZƏ KAZIM BƏY AZƏRBAYCAN XALQINI HƏR YERDƏ LƏYAQƏTLƏ TƏMSİL ETMİŞDİ.ONU DÜNYA XALQLARINA TANIITMAQ ÜÇÜN YORULMADAN ÇALIŞMIŞDI. XALQIMIZIN ŞÖHRƏTİNİ DAHA DA ARTIRMIŞDI. ONUN BU YOLDAKI ZƏHMƏTİ NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ OLMUŞ VƏ OLACAQDIR.XALQIMIZ BÜTÜN RUSİYADA ŞƏRQŞÜNASLIQ ELMİNİ YARATMIŞ BÖYÜK ALİM MİRZƏ KAZIM BƏYLƏ FƏXR EDİR

  Minnətdaram Nuray

  --------------------

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.