Abituriyentlər üçün 15 test...

Abituriyentlər üçün 15 test...

Əziz abituriyentlər! Sizlərə bir neçə variantını təqdim edirəm. 2 və 3-cü qrup abituriyentləri bəhrələnə bilərlər. Sualalrla bağlı fikirlərinizi bilmək olduqca naraqlı olardı.......Uğurlar!
1. Xronoloji ardıcıllığı göstərin :
1. “Antanta” hərbi ittifaqının yaranması
2. Balkan ittifaqının yaranması
3. “Üçlər ittifaqı”nın yaranması
4. Müqəddəs ittifaqının yaranması
A) 1,2,3,4 B) 3,4,1,2
C) 4,3,1,2 D) 2,1,4,3 E) 3,4,2,1

2. Yanlış variantı müəyyən edin :
A) I Dünya müharibəsi zamanı 10-cu ordunun komandanı olmuş azərbaycanlı general – Əliağa Şxlinski
B) 1917-ci ildə yaradılmış Müsəlman Milli Şurasınn İcraiyyə Komitəsinin sədri olmuşdur – M.H.Hacıncki
C) Dərbənd quberniyasının tərkibində yaradılmışdır – Quba qəzası
D) Cənubi Azərbaycanda maldarlar heyvanların sayına görə ödədiyi vergi – sərkəllə
E) Bakıda “İttifaq”təşkilatını yaratmışdı İsmayıl xan Ziyadxanlı

3. Fələstində müqəddəs yerlər uğrunda mübarizə bu iki dövlət arasında müharibəyə təkan oldu :
A) Fransa –Rusiya
B) Osmanlı – Avstriya
C) Rusiya – Osmanlı
D) İngiltərə - Fransa
E) Almaniya - Fransa

4. Xronoloji ardıcıllığı göstərin :
1. “Açıq qapı” doktrinası
2. “Böyük dəyənək” siyasəti
3. “Dollar diplomatiyası” siyasəti
4. “Monro doktrinası”
A) 2,4,1,3 B) 4,1,2,3
C) 1,3,2,4 D) 1,4,3,2 E) 4,1,3,2

5. Aəzrbaycanda keçirilmiş 1870-ci il “Kəndli islahatı” və 1912-1913-cü illər aqrar qanunlarının fərqli cəhətləri :
1. 1870-ci il islahatı kəndlilərin mükəlləfiyyətini saxlayırdısa, 1912-1913-cü il qanunları bunu ləğv etdi
2. 1870-ci il islahatı meşələri, otlaqları sahibkarların mülkiyyəti elan edirdisə, 1912-1913-cü il qanunları bu hüququ kəndlilərə şamil etdi
3. 1870-ci il islahatı kəndlilərin şəxsi asılılığını ləğv edirdisə, 1912-1913-cü il qanunları kəndlilərin asılılığını yeni qaydada bərpa edirdi
4. 1870-ci il islahatı kəndlilərə verilmiş pay torpaqlarını məcburi şəkildə satın almağı tələb etmirdisə, 1912-1913-ci il qanunları bunu
məcbur edirdi
5. 1870-ci il islahatı kəndlilərə torpağı almaq üçün borc pul vermirdisə, 1912-1913-cü il qanunları bunu tətbiq edirdi
А) 1,2,3 B) 2,4,5 C) 1,3,4 D) 2,3,4 Е) 1,4,5

6. Qanunauyğunluq pozulmuşdur :
1. Azərbaycanda yaradılan ilk quberniyalardan biri Şamaxı idi
2. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi
Fərrux Qayyıbov idi
3. Azərbaycanda ilk qəza məktəbi Gəncədə açılmışdı
4. Azərbaycanda ilk dəfə fəhlələrin umumi tətili Nuxada olmuşdu
A) 1,2 B) 2,3 C) 1,4 D) 3,4 E) 1,3

7. Müharibə illərinə uyğun sıralayın :
1. 1894-1895 I. I Dünya müharibəsi
2. 1804-1813 II. Yaponiya - Çin
3. 1914-1918 III. ABŞ – İngiltərə
4. 1812-1814 IV. Rus - İran
A) 1-III, 2-IV, 3-I, 4-II B) 1-II, 2-III, 3-I, 4-IV
C) 1-II, 2-IV, 3-I, 4-III D) 1-IV, 2-I, 3-III, 4-II E) 1-I, 2-II, 3-IV, 4-III

8. İmperiyaların yaranmasının xronoloji
ardıcıllığını göstərin :
1. Rusiya
2. Almaniya
3. Roma
4. Osmanlı
A) 1,2,3,4 B) 2,4,3,1
C) 3,4,1,2 D) 3,2,4,1 E) 1,3,4,2

9. Son orta əsrlərdə İngiltərə tarixinə aid deyil :
1. Qul alveri
2. Fuqqerlər ailəsi
3. Autodafe
4. Yeni zadəqanlar
5. Ticarət şirkətləri
A) 2,4 C) 2,3 B) 1,5 D)1,3 E) 4,5

10. Napaleon Bonopart :
1. Fransada hərbi diktatura yaratmışdır
2. 1793-ci il konstitusiyasını ləğv etmişdir
3. Roma papası ilə konkordat imzalamışdır
4. Yakobin diktaturası dağıtmışdır
5. 9 termidor çevrilişinmi həyata keçirmişdir
A) 1,3 B) 2,5 C) 3,4 D) 1,5 E) 2,4

11. Xronoloji məlumat doğrudur :
A) 1654 - Protektopiatın qurulması
B) 1660 - Stüartlar sülaləsinin devrilməsi
C) 1707 - İngiltərə - Hollandiya müharibəsi
D) 1649 - Şotlandiyanın işğalı
E) 1771 - İlk fabrikanın yaranması

12. Qanunauyğunluq pozulmuşdur :
A) Uniya - Monarxiya dövlətlərinin bir monarxın hakimiyyəti altında birləşməsi
B) Restavrasiya - Bərpa etmək
C) Dəmirböyürlülər - Kromvelin yaratdığı yeni tipli ordunun əsgərləri
D) Puritan - Dəbdəbəli kilsə ayinlərinə və mərasimlərinə qarşı çıxan dini məzhəb
E) Yeni zadaganlar - Vətəndaş müharibəsi zamanı kral tərfdarlarına verilən ad

13. İngiltərə dənizlərdə hökmranlıq uğrunda
mübarizəsində məğlub etmişdi :
A) «Həqiqi bərabərçilər» adlanan diggerləri
B) «Yaşıl ada» adlanan İrlandiyanı
C) «Yakobinlər» adlanan Fransa hökumətini
D) «Dəniz faytonçuları» adlanan Hollandiyanı
E) «Dənizlər sahibi» adlanan Yunanıstanı

14. Səfəvi şahları II Abbas və Süleymanın Rusiya dövlətinə qarşı münasibətdə apardıqları oxsar siyasət:
A) Müharibə və hərbi toqquşmaların artması
B) Müttəfiqlik və Osmanlı dövlətinə qarşı müharibə
C) Ticarət və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi
D) Mədəni əlaqə və elmi təcrübələrin çoxalması
E) Dini yaxınlıq və İslamçılığın kütləvi təbliğatı

15. 1724-ci ildə imzalanmış İstambul müqaviləsinin şərtlərinə aid deyil :
A) Şirvan Osmanlıların himayəsi altında yarımmüstəqil xanlıq elan olundu
B) Şirvanın sahilyanı hissəsi Rusiyanın tabeliyinə verildi
C) Xəzəryanı bölgələr istisna olmaqla bütün Azərbaycan ərazisi Osmanlıların tərkibinə keçdi
D) Ərdəbil Osmanlı işğal zonasına daxil deyildi
E) Azərbaycanın Kürdən cənubdakı torpaqlarında Osmanlılara hərbi qüvvə saxlamağa icazə verilmədi


Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

  1. 15 fevral 2017 13:39
    Təşəkkürlər Hamlet müəllim. Demək olar ki bütün model testlərdən istifadə etmisiz. Bu testlər bizim üçün də nir nümunədir. Davamı yenədə gəlsin.

  2. 15 fevral 2017 18:40
    təşəkkür edirəm gözəl qardaş İnşallah davamlı olar

  3. 24 fevral 2017 20:11
    cavablari da yazsaz yaxsi olar

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.