Sefeviler dovleti . .

Sizlərlə Səfəvilər dövləti haqqında videonu paylaşıram. Mətn və şəkillər əsasında hazırlanmış bu təqdimat sizə mövzunu mənimsəməkdə dəstək...