Prometanda dərs . .

 Sizlərə prometan lövhəsində istifadə etmək üçün hazırladıım dərsi paylaşıram.....Fikirlərinizi bilmək olduqca maraqlıdır......

Bilik yarışı . .

Hörmətli tarixinfoçular bu bilik yarışı siniflə birgə keçirmək üçün nəzərdə tutulub.Bilik yarışının sualları 7-ci sinif Azərbaycan tarixi...

Sınaq-VIII sinif . .

1*AZƏRBAYCANA MONQOLLLARIN BİRİNCİ YÜRÜŞÜNDƏN FƏRQLİ OLARAQ XARƏZMŞAH CƏLALƏDDİN: A)atabəylər dövlətini vassal vəziyyətinə salmışdır ...