İrəvan xanlığı . .

XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranmış dövlət qurumlarından biri də İrəvan xanlığıdır. Ərazisi Ağrı dağı vadisi,...

Şəki xanlığı . .

[/b] [b] Şəki xanlığının yaranması və ərazisinin genişlənməsi. Müstəqil Azərbaycan dövləti olan Şəki xanlığı 1743-1744-cü illər üsyanı...